Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі - за текстом - «Політика») є правилами використання сайтів - www.holland.one [ Дудко К.В. ] (далі - Оператор) персональна інформація Користувач, який оператор, включаючи всіх осіб, що входять до групи з операторами, можуть отримати інформацію про користування цим сайтом, сервісом, програмою, продуктами чи послугами. ) і в ході виконання операторів будь-яких договорів та договорів. Згода користувача з Політикою, виражена в ході відносин з переліченими особами, поширюється на всі інші перелічені особи.

Використання Сайту означає безумовне погодження користувача з цим Політикою та вказівкою у її характеристиках обробки своєї персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен відмовитися від використання Сайту.

Загальні положення політики


1.1. Ця Політика - це невід'ємна частина публікації (далі - «Оферта»), розміщена та/або доступна в мережі Інтернет за адресою:
http://www.holland.one/politika-konfidentsialnosti-i-oferta/ , а також інших укладених з користувачем угод, коли це прямо передбачено їх умовами.

Ця Політика складена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 р. іншими нормативно-правовими актами України в галузі захисту та обробки персональних даних і діє у відношенні всіх персональних даних, які Оператор може отримати від Користувача, який є стороною за цивільно-правовим договором.
1.3. Оператор має право вносити зміни до справжньої політики. При внесенні змін до Політики вказує на дату останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо вона не передбачається редакцією Політики.

1.4. Політика, включаючи зміни її положень та впорядкування вступу, виконання, зміни та припинення, підпорядковується законодавству України.

2. Персональна інформація Користувачів, які обробляють Сайт

2.1. Під персональною інформацією про Політику розуміється:

2.1. 1.інформація , яку надає  Користувач при самостійній реєстрації (створюючи облікові записи) або у процесі використання даних, включаючи персональні дані користувачів. Обов'язкова для надання Сайтом інформація розміщена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його усвідомлення;

2.1.2.Дані, які передаються в автоматичному режимі, використовуючи їх на основі встановленого на пристрої програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, файли cookie , інформація про користувача , технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовують Користувач, дані та час доступу до Сайту, адреси задокументованих сторінок та іншої подібної інформації;

2.1.3. Інформація про користування, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.

2.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється в процесі використання Сайту. Сайт не контролює та не відповідає за обробку інформації на сайтах третьої особи, які користувач може перейти за посиланням, доступним на Сайті.

2.3. Сайт не перевіряє достовірності персональної інформації, наданої користувачем, та не має можливості оцінити її ефективність.

3. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

3.1. Сайт збирає та зберігає тільки персональну інформацію, яка потрібна для надання послуг або виконання договорів та договорів з Користувачем, за виключення випадків, коли законодавство передбачає обов'язкове зберігання персональної інформації протягом тривалої години.

3.2. Персональна інформація Сайтом обробляється в наступних цілях:

3.2.1. ідентифікація сторін у рамках сервісів, договорів та договорів з Сайтом;

2.2.2. надання користувачеві персоналізованих сервісів та послуг, а також виконання договорів;

2.2.3. направлення, вручення повідомлень, запитів та інформації, що звертаються за допомогою Сайту, виконання договорів, а також обробки запитів та заяв від Користувача;

2.2.4. покращення якості роботи Сайту, послуги його використання для Користувача, розробка нових послуг та сервісів;

2.2.5. таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. проведення статистичних та ініціативних досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональної інформації Користувачів

та її передача третім особам

4.1. У відношенні персональної інформації Користувач зберігає свою конфіденційність, тому що є добровільним передавачем інформації.

4.2. Сайт підтримує передачу персональної інформації користувача третій особі у наступних випадках:

4.3.1. Користувач виражає згоду на такі дії;

4.3.2. Передача потрібна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання визначених угод або договорів з Користувачем;

4.3.3. Передача необхідна для функціонування та працездатності самого Сайту;

4.3.4. Передача передбачена українським чи міжнародним законодавством у межах встановленого законодавства;

 

4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі товару (при цьому).

 

4.3.6. З метою забезпечення можливостей захисту прав та законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Правила користування сайтом, або правила, що містять умови використання конкретного сервісу.

 

4.3.7. За результатами обробки персональної інформації Користувача через її   отримані знеособлені статистичні дані, що передаються третім шляхом для проведення досліджень, виконання робіт або виявлення послуг за порушенням.

 

 

 

5. Зміна та видалення персональної інформації.

 

Обов'язкове зберігання даних

 

 

 

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) заздалегідь надану персональну інформацію, повністю або частично, звернувшись до Сайту за контактами у розділі «Контакти».

 

5.2. Права, передбачені п. 5.1. Цей Політики можуть бути обмежені у відповідності до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов'язковість Сайту зберегти зміну або інформацію про Користувача в сроки, встановлені законодавством, і передавати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

 

 

 

6. Обробка персональної інформації

 

за допомогою файлів Cookie та лічильників

 

 

 

6.1. Файли кукі, які передає Сайт на обладнання Користувача та обладнання Користувача Сайту, може використовуватися Сайтом для надання Користувачу персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачу, у статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення Сайту.

 

6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів у мережі Інтернет, можуть володіти функцією заборони операцій з файлами кукі (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів куки.

 

6.3. Гугл має право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів куки дозволені Користувачем.

 

6.4. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються.

 

6.5. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть скористатися для аналізу файлів cookie Користувача, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення роботоздатності Сайту в цілому або їх окремих функцій. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватись без попереднього повідомлення.

 

 

 

7. Захист персональної інформації Користувача

 

7.1. Сайт має необхідні та достатньо організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від неправомірних дій з третіми особами.

 

8. Політика конфіденційності

 

 

 

8.1. Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо це не передбачено новою редакцією Політики. Редакція постійно доступної сторінки, що діє, за адресою http://www.holland.one/politika-konfidentsialnosti-i-oferta/ .

 

 

 

9. Контакти та питання щодо персональних даних

 

 

 

9.1. Всі пропозиції, запитання, запитання та відповіді на запитання Політики та використання своїх персональних даних Користувач вправи:

 

-за адресою електронної пошти: shop@holland.one

 

-за поштовою адресою: 07400, Україна, Київська обл., м . Бровары , вул.Чорновола 9 , м-н "Голландія"

 

Дата публікації: 10.05.2020 м.

 

 

 

 

 

Публічна оферта

 

 

 

Цей документ - це публічне пропозиція (пропозиція) інтернет-магазину « www.holland.one » про продаж товарів

 

1. Загальні положення

 

1. 1.Справжня публічна оферта (далі – Оферта) є офіційним пропозицією Дудко К.В. зафіксовано з Дудком К.В. договір купівлі-продажу товару на Сайті дистанційним способом на умовах, визначених цим Договором і містить всі істотні умови Оферти.

 

1. 2.Замовлення Покупця товару, розміщеного на Сайті, означає, що Покупець погоджується зі всіма умовами цієї Оферти, Політики конфіденційності та Користувальницького згоди.

 

1. 3.Сайт має право вносити зміни до Оферти без повідомлення Покупця.

 

1. 4.Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на Сайті.

 

1. 5.Сайт надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про вантаж.

 

 

 

2. Предмет Оферти

 

2. 1.Сайт зобов'язується передати Покупцю товар, а Покупець повідомляє про прийняття та оплату Товар на умовах цієї Оферти.

 

2. 2.Найменування, ціна, кількість товару, а також необхідні умови отримання інформації про основи, надані Покупцем під час оформлення.

 

2. 3.Право власності на вилучені товари переходити до Покупця з моменту фактичної передачі товару. Перевірте його випадкову гідравліку або пошкодження вантажу, що переходитиме до Покупця з фактичною передачею Покупцю.

 

 

 

3. Вартість товару

 

2. 1.Ціни на товар визначаються Продавцем в односторонньому порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованих за Інтернет-адресою: www.holland.one

 

2. 2.Ціна товару вказується у гривнях України і включає в себе налог на додану вартість.

 

2. 3.Розрахунки між Сайтом та Покупцем за товар виробляються способами, зазначеними на Сайті у розділі - http://www.holland.one/oplata-i-dostavka/.

 

 

 

4. Момент укладання Оферти

 

4. 1.Акцептом цієї Оферти (договору) є оформлення замовлення покупцем товару у відповідності з умовами цього Оферти.

 

4. 2.Акцептуючи справжню Оферту, Покупець виражує згоду на те, що:

 

- реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) вказані їм добровільно;

 

- реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) передаються в електронній формі каналами зв'язку мережі «Інтернет»;

 

- реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) передаються для реалізації цілей, зазначених у цьому документі, Політична конфіденційність, Користувальницьке узгодження та можуть бути передані третім особам, для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті;

 

- реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) можуть бути використані для просування товарів та послуг шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою каналів зв'язку;

 

- з метою додаткової захисту від шахрайських дій, що вказуються Покупцем реєстраційних даних (у тому числі персональних даних) можуть бути передані банку, що здійснюється транзакціями за оплатою оформлених замовлень;

 

- Постачальник погодився на обробку його реєстраційних даних (у тому числі персональних даних), які можуть бути відправлені Покупцем або його законним представником, поданим листовим заявою, переданою Сайту.

 

 

 

5. Повернення товару та коштів

 

5. 1.Повернення товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

5. 2.Повернення грошових коштів здійснюється шляхом повернення коштів оплаченого товару на банківську картку або поштовим переказом.

 

 

 

6. Доставка товару

 

6. 1.Доставка товару Покупцю здійснюється у строк, узгоджений Сторонами.

 

6. 2.При кур'єрській доставці товару Покупець у накладній доставки ставить свій підпис напроти технічних позицій, які Покупець придбав. Даний підпис є підтвердженням того, що Покупець не має претензії до комплектації товару, а також до зовнішнього вигляду товару.

 

6. 3.Після отримання товару претензії до кількості, комплектності та виду товару не приймаються.

 

 

 

7. Термін дії Оферти

 

7. 1.Справжня Оферта набирає чинності з моменту своєї акцепції Покупцем

 

 

 

8. Додаткові умови

 

8. 1.Сайт дозволяє переуступати чи якимось способом передавати свої права та обов'язки, виходячи з його відносин з Покупцем, третім особам.

 

8. 2.Сайт і надавані сервіси можуть бути тимчасово частично або повністю недоступні для виконання при профілактичних роботах. Технічна служба Сайту має право періодично проводити необхідні профілактичні чи імовірні роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

 

8.3.До відносим між Покупцем та Сайтом застосовуються положення українського законодавства.

 

8.4.При виникненні  питань або претензій зі сторони Покупця, Покупець повинен звернутися до Сайту за телефоном або іншим доступним способом. Усі  спори будуть намагатися вирішувати шляхом переговорів, при неможливості дійти згоди спір буде передано на розгляд судового органу відповідно до законодавства України.

 

 

 

 

 

9. Реквізити Сайту

 

ФОП Дудко К.В.

 

2600613578

 

07400 Київська обл,

 

Броварський р-н, м. Бровары

 

вул В. Чорновола 9